سرویس خبری جهاد کشاورزی گیلان

قابل توجه مسئولین نظارتی استان؛
بلاتکلیفی سرمایه گذاران در کمیسیون ماده ۲ و ۲۱ جهاد کشاورزی گیلان

به گزارش سوما؛ در حالی که باید بررســی درخواســت سرمایه گذاران و کارآفرینان مبنی بـر واگـذاری زمین در زمینه طرح‌های کشاورزی نظیر دامـداری، پـرورش طیـور و آبزیـان و تأسیســات وابســته بــه آنهــا و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و غذایــی وابســته بــه بخــش کشــاورزی و نیــز طرح‌هــای اقتصــادی زراعــی و باغبانــی کمیسیون ماده ۲ جهاد کشاورزی و در مورد طرح های غیر کشاورزی ‌نظیر صنعتی، مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن، خدماتی و …کمیسیون ماده ۲۱ استانداری تصمیم گیری کند، اما این فرایند با مشکلات و تعلل برخی از مدیران مربوطه مواجه است.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی